Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Ik ben aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie, welke dit regelt voor alle aangesloten therapeuten.

Heeft u een klacht, dan kunt u deze schriftelijk indienen, waarop een gesprek plaats zal vinden en we hopelijk samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Indien gewenst kunnen uzelf, als de therapeut iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, kunt u een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl voor verdere informatie en te ondernemen stappen.